Apie mus

Vizija

Neringos gimnazija – atvira visuomenei, demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo gyvenimą grindžianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė, kurioje garantuotas mokinių ir darbuotojų saugumas, tinkamas psichologinis mikroklimatas, aukšta ugdymo kokybė ir pedagogų kvalifikacija, garantuota kiekvieno mokinio saviraiška, asmens, sąžinės ir minties laisvė, solidarumo, tolerancijos, pilietiškumo puoselėjimas, aktyvi savivaldos institucijų veikla, moderni, kryptingai sukomplektuota materialinė- techninė bazė.

Misija

  • ugdyti dorą, savarankišką ir laisvą asmenybę;
  • formuoti vaiko gebėjimus ir vertybines orientacijas;
  • būti miesto kultūros židiniu.

Gimnazijos istorija

1745 m. – atidaroma pirmoji mokykla Nidoje.
1924 m. – pastatoma nauja mokykla: mūrinis dviejų aukštų pastatas, skirtas dvikomplektei pradinei mokyklai su dviem butais mokytojams.
1932 m. – pastatytas dabartinis Nidos mokyklos senasis pastatas.
1946 m. – mokyklos pavadinimas – Klaipedos apskrities pradinė mokykla.
1948 m. – 1958 m. – Klaipėdos m VI – oji septynmetė mokykla.
Iki 1956 m. – pastatas priklausė Klaipedos m DŽDT.
Vasario 3 diena – vykdomąjam komitetui, vėliau perduotas Klaipėdos m. liaudies švietimo skyriui.
1958 – 1962 m. – Klaipėdos m. III – ioji septynmetė mokykla.
Nuo 1962 m. – Neringos m. I – oji aštuonmetė mokykla.
1964 m. – pastatytas šiašiakomplektis dviejų aukštu mokyklos priestatas.
Nuo 1969 m. – pradeda peraugti į vidurinę mokyklą.
1970 m. – pastatytas 40 vietų bendrabutis.
1971 m. – pastatoma sporto salė.
1971 m. – 1972 m. – išleidžiama I – oji abiturientų laida.
1973 m. – 1974 m. – įvedama kabinetinė sistema.
1987 m. – 1990 m. – atliekami mokyklos rekonstrukcijos projektavimo darbai (projekto autorius S. Plungė, Klaipėdos m komunalinio ūkio projektavimo instituto architektas).
Nuo 1990 m. – realiai tikslinama mokyklos rekonstrukcija ( UAB „Klaipėdos komprojektas“ projekto vadovė Danutė Januševičienė, architektė Rasa Jurgaitienė).
1996 m. – atidaryta po rekonstrukcijos senoji mokyklos dalis (rangovas AB „Gargždų statyba”).
1999 m. – oficialiai baigtas ir atidarytas pagrindinis mokomasis korpusas.Tuometinis Seimo pirmininkas V.Landsbergis, sveikindamas mokyklos bendruomenę šia proga, palinkėjo kūrybingo darbo, atkuriant Lietuvos dvasią.
2002 m. rugsėjo mėnesį įvesta: technologijos kabinetas berniukams, 100 vietų aktų salė ir 80 vietų valgykla.
2005m.gruodžio 12 d. – atidaryta naujai rekonstruota sporto salė.
2014-08-29 – Neringos vidurinė mokykla.
2015-05-29 – Neringos gimnazija.

Neringos gimnazijos istoriją žiūrėti čia…