Direktoriaus gyvenimo aprašymas

direktorius

Direktorius – Simas Survila

Direktoriaus CV


PROFESINĖ PATIRTIS:

2015-05-29 iki dabar
Neringos gimnazijos direktorius

2014-09-01 iki 2015-05-29
Neringos vidurinės mokyklos direktorius

2011-11-07 iki 2014-08-31
Nidos vidurinės mokyklos direktorius

2009-09-01 – 2011-11-07
Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos dorinio ugdymo (etikos) mokytojas

2008-06-25 – 2011-11-07 Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2007-07-02 – 2007-07-31 Krakių Švč. Mergelės Marijos vaikų globos namų labdaros fondas, projektų vadovas

2006-09-01 – 2011-11-07 Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos kadetų ugdymo vadovas

2006-06-20 – 2007-06-11 Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos vokiečių kalbos mokytojas

2006-01-10 – 2009-10-12 Viešoji įstaiga vaikų globos namų „Aušros žvaigždė“ auklėtojas – vadybininkas

2005-09-19 – 2011-11-07 Neringos savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius (Juodkrantės Liudviko Rėzos pagrindinė mokykla, dabar Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykla)vairuotojas.


Vadybinė kvalifikacinė kategorija – II
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – mokytojas
Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – AM,A1,A2,A,B1,B,C1,C,D1,D, BE,C1,CE, D1E,D

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA
2007-06-20 – 2012 Neringos savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos narys

ŠEIMINĖ PADĖTIS: VEDĘS. Žmona: Jurgita. Sūnus: Jokūbas. Dukra: Sofija.


DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE:

 • Erasmus+ 2018-1-IT02-KA229-048322, Short-term exchanges of groups of pupils, 2019-09-16;
 • Erasmus+ 2018-1-IT02-KA229-048322_4, ADDITIONAL PROMOTING PROGRESS SOCIETY AS SOON AS POSSIBLE, 2018-10-19;
 • Erasmus+ Active Citizenship for Sustainable Learning KA2- Schools Only Strategic Partnership 2015- FR01-KA219-015184_1, 2018-06-29;
 • Erasmus+ KA2 – Schools Only Strategic Partnership 2015 -1-FR01-KA219-015184_1, Certificate of Attendance, 2017-06-30;
 • Erasmus+ I-TALC Innovative Technologies for Active Language Class 2014-1-FR01-KA201-002536_8, Certificate of Attendence, 2017-05-15;

SEMINARAI:

 • UAB „Mokesčių srautas“ ,, Veiksminga naujokų integracija“, pažymėjimo Nr. 2021-03-09-7AM-04, 8 ak.val., 2021-03-09;
 • VšĮ Trakų švietimo centras, Pedagogas.lt ,, Mažinti krūvį – didinti motyvaciją. Sėkmingiausi nuotolinio mokymo metodai“, pažymėjimo Nr. PDK-2492, 8 ak.val. 2020-08-25;
 • VIKC ,,Komunikacinės kompetencijos bendravimo anglų kalba ugdymas“, PAŽYMĖJIMO Nr. 4938, 40 ak.val., 2021 m.;
 • Countline Connecting Professionals ,,Veiksminga naujokų integracija“, pažymėjimo Nr. 2021-03-09-7AM-04, 8 ak.val., 2021-03-09;
 • Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras ,,Mokyklų darbuotojų psichikos sveikatos kompetencijų didinimas“, pažymėjimo Nr. 2021/PSKDM062, 40 val., 2021 m.;
 • Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras ,,Bendruomenės susitarimai dėl socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo“ pažymėjimo Nr. 126160, 8 ak. val., 2019-02-28;
 • Ekonomikos mokymo centras ,,Naujas mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelis“, pažymėjimo Nr. 27697, 6 ak. val., 2019-04-12;
 • LL3 seminare ,,Grupinio darbo metodai“, pažymėjimo Nr. LL3-19/13093, 2019-04-30;
 • KMPŠKC ,,KM5 – kūrybinio mąstymo penkiakovė. Kūrybiškumo aktyvinimas ir lavinimas.“, pažymėjimo Nr. 4700, 24 ak. val., 2019-05-15;
 • LL3 seminare „Mokytojo įgalinimas“, pažymėjimo Nr. LL3-19/13945, 8 ak. val., 2019-05-21;
 • LL3 seminare ,, Kartu: draugauk, mylėk, sportuok, gyvenk“, pažymėjimo Nr. LL3-19/14867, 8 ak. val., 2019-05-31;
 • Kretingos rajono švietimo centro PAŽYMA ,,Gamtinių aplinkų naudojimas ugdymo procese“, pažymėjimo K6-L Nr. 136, 2019-06-04;
 • LL3 seminare ,,Atsakomybės ugdymas – bendros pastangos dėl vaiko sėkmės“, pažymėjimo Nr. LL3-19/17764, 8 ak. val., 2019-09-10;
 • LL3 seminare ,,Mokytojo iššūkiai dirbant su šiuolaikiniais vaikais“, pažymėjimo Nr. LL3-19/17317, 8 ak. val., 2019-10-30;
 • LL3 seminare ,,Socialinio kapitalo samprata, stiprinimas ir matavimas“, pažymėjimo Nr. LL3-18/8273, 8 ak. val., 2019-01-30;

PADĖKOS RAŠTAI:

 • The Duke of Edinbburgh‘s International Award, Dofe programos vadovės padėka ,,Už reikšmingą asmeninį indėlį auginant ir puoselėjant tarptautinę Dofe programą Lietuvoje“, 2021 m. rugpjūtis;
 • Neringos savivaldybės mero padėka ,,Už nuoširdų ir ilgametį darbą, skirtą Neringos savivaldybės vaikų ir mokinių ugdymui“, Nr. V10-101, 2019-07-30;
 • KM ,,Tauragės žaibas“ padėka už ,,Glaudų bendradarbiavimą organizuojant krepšinio stovyklą“, 2019 m.;
 • ŠV. Ignaco Lojolos kolegijos padėkos raštas už nuoširdų ir aktyvų bendradarbiavimą prisidedant prie projekto ,,Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje“, 2019–11-14;
 • Visuomeninė organizacija ,,Gelbėkit vaikus“ padėkos raštas ,,6-ojo solidarumo bėgimo organizavimą“, 2019 m.;

NARYSTĖS:

 • 2021-07-01 – Nidos Lions klubo prezidentas;
 • 2019 – 2020 m. Nidos Lions klubo viceprezidentas;
 • 2019 – iki dabar Neringos savivaldybės NVO tarybos narys;
 • 2017 – 11 – 13 Nidos liūtų klubo narys.
 • 2010- 03- 23 VO Kuršių Nerijos nacionalinio parko medžiotojų klubas „GIRINIS“.

SERTIFIKATAI:

 • Erasmus+ 2018-1-IT02-KA229-048322, Short-term exchanges of groups of pupils, 2019-09-16;
 • Erasmus+ 2018-1-IT02-KA229-048322_4, ADDITIONAL PROMOTING PROGRESS SOCIETY AS SOON AS POSSIBLE, 2018-10-19;
 • Erasmus+ Active Citizenship for Sustainable Learning KA2- Schools Only Strategic Partnership 2015- FR01-KA219-015184_1, 2018-06-29;
 • Erasmus+ KA2 – Schools Only Strategic Partnership 2015 -1-FR01-KA219-015184_1, Certificate of Attendance, 2017-06-30;
 • Erasmus+ I-TALC Innovative Technologies for Active Language Class 2014-1-FR01-KA201- 002536_8, Certificate of Attendence, 2017-05-15;