Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

21. Pagrindinė gimnazijos veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

22. Kitos švietimo veiklos rūšys:

22.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

22.2. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

22.3. Pradinis ugdymas, kodas 85.20;

22.4. Pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

22.5. Vidurinis ugdymas 85.3;

22.6. Kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

22.7. Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

22.8. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

22.9. Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

23. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

23.1. Vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

23.2. Kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;

23.3. Kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

23.4. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas,

kodas 68.20;

23.5. Sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;

23.6. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

23.7. Vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

23.8. Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.