Komisijos, darbo grupės, tarybos

 

 

 

Neringos gimnazijos Tarybos sudėtis:

2023 m. spalio 23 d. Nr. 5V – 35/1

Neringa

Vadovaujantis Neringos gimnazijos mokytojų tarybos 2023 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio
Nr.1 nutarimu, Neringos gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 19 d. posėdžio Nr. 1 nutarimu ,
t v i r t i n u Neringos gimnazijos tarybą šios sudėties:
pirmininkas – Lina Mileškevičienė, tėvų komiteto atstovė;
pirmininko pavaduotoja – Agnė Jankauskaitė, pradinių kl. mokytoja;
sekretorė – Jogailė Vainutytė, II gimnazijos klasės mokinė;
nariai – Igoris Miliūnas, vyr. mokytojas;
– Sigita Pranarauskė, mokytoja;
– Zinaida Markevičienė, tėvų komiteto atstovė;
– Vidmantas Feiza, tėvų komiteto atstovas;
– Marijus Burneika, II gimnazijos klasės mokinys;
– Kajus Verpečinskas, II gimnazijos klasės mokinys.

Neringos gimnazijos tėvų komiteto sudėtis:

Nr. Vardas, pavardė Klasė
1. Linas Kavaliovas 1
2. Jolita Kundrotaitė 1
3. Paulius Matvejevas 2
4. Diana Puškoriūtė Bartkuvienė 2 – Pavaduotoja
5. Vitalija Žičkutė 3
6. Aurelija Pokoniečnaja 3
7. Monika Urbonavičiūtė 4
8. Ema Lukauskaitė 4
9. Jovita Beržinė 5
10. Zigmantas Raudys 5
11. Zinaida Markevičienė 6 – Komiteto pirmininkė
12. Irena Stirbienė 6
13. Inga Šilingė 7
14. Renata Jakienė 7
15. Žaneta Burkšienė 8
16. Giedrė Vorsienė 8
17. Gitana Šestakovienė I
18. Taisija Dragunskienė I
19. Neringa Mizgirienė II
20. Ingrida Ašmonaitė II
21. Gintarė Balnienė IV
22. Edita Kretulienė IV

Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius
23. Eglė Grigonytė – Pirmininkė
24. Kornelija Dambrauskienė – Pavaduotoja
25. Kristina Čepkauskaitė
26. Agnė Zakarevičiūtė

ERASMUS + KA 229 projekto „Additional Promoting Progress Society As Soon As Possible“ darbo grupė:

Pirmininkė – Neringa Sadauskienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė, projektų vadovė;

Nariai:

Simas Survila, gimnazijos direktorius;

Inga Vainutienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė;

Norbertas Airošius, informacinių technologijų mokytojas ekspertas;

Birutė Kubilienė, vyr. buhalterė.

Gimnazijos strateginio plano 2021 – 2023 m. m. parengimui darbo grupė:

Pirmininkas – Simas Survila, gimnazijos direktorius

Konsultantė – Vitalija Ukrinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Igoris Miliūnas, gimnazijos darbo tarybos pirmininkas;

Egidijus Vaitkus, direktoriaus pavaduotojas ūkiui;

Birutė Kubilienė, vyr. buhalterė;

Neringa Sadauskienė, projektų vadovė, mokyklos tarybos pirmininkė;

Paramos priėmimo, panaudojimo, skirstymo, ir apskaitos komisija:

Asta Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Egidijus Vaitkus, direktoriaus pavaduotojas ūkiui;

Angelė Pocevičienė, bibliotekininkė.

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė – Asta Žukauskienė, psichologė;

Pirmininko pavaduotoja – Vitalija Ukrinienė, pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Indrė Sadonytė, socialinė pedagogė; klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Dalia Skuodienė, spec.pedagogė-logopedė;

Monika Lavickienė, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro mokyklų sveikatos priežiūros specialistė.

Sekretorė – Birutė Žarnauskienė, raštinės administratorė.

Gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos darbo grupė:

Pirmininkė – Asta Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, psichologė;

Pavaduotoja – Audronė Elena Grigalionienė, Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja;

Nariai:

Indrė Sadonytė, socialinė pedagogė metodininkė;

Ramunė Kubiliutė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Ieva Grigalionienė, mokytojo padėjėja.

Gimnazijos krizės valdymo komanda:

Komandos pirmininkas – Simas Survila, gimnazijos direktorius;

Pavaduotoja – Asta Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Indrė Sadonytė, socialinė pedagogė metodininkė;

Inga Vainutienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Neringa Sadauskienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė;

Egidijus Vaitkus, direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

Neringos gimnazijos Gamtosauginis komitetas:

Komiteto koordinatorius – Simas Survila, gimnazijos direktorius;

Pirmininkė – Rita Raugienė, geografijos mokytoja metodininkė;

Nariai:

Igoris Miliūnas, fizikos vyr. mokytojas;

Ramunė Kubiliutė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Viktoras Kriukovas, biologijos vyr. mokytojas;

Jūratė Ruzveltienė, chemijos vyr. mokytoja;

Vytė Lipnickaitė, mokinė;

Matas Šestakovas, mokinys;

Barbora Dragunskaitė, mokinė;

Milita Zalevskytė, mokinė;

Silvija Kiseliutė, mokinė;

Adrija Baranauskaitė, mokinė;

Mege Samoškaitė, mokinė;

Tija Kairytė, mokinė;

Gimnazijos sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė:

Pirmininkas – Simas Survila, gimnazijos direktorius;

Koordinatoriai:

Vitalija Ukrinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Monika Levickienė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė;

Nariai:

Asta Žukauskienė, psichologė;

Egidijus Vaitkus, direktoriaus pavaduotojas ūkiui;

Indrė Sadonytė, socialinė pedagogė;

Dalia Skuodienė, spec. pedagogė, logopedė;

Ieva Grigalionienė, mokytojo padėjėja;

Ramunė Kubiliutė, pradinių kl. mokytoja metodininkė;

Dalia Andrijauskienė, pradinių kl. mokytoja metodininkė;

Jolita Kundrotaitė, technologijų vyr. mokytoja;

Audronė Buržinskienė, muzikos mokytoja ekspertė;

Inga Vainutienė, anglų k. mokytoja metodininkė;

Rita Raugienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė;

Neringa Sadauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Viktoras Kriukovas, kūno kultūros mokytojas metodininkas;

Angelė Pocevičienė, bibliotekininkė;

Sandra Dargienė, tėvų komiteto narė;

Zinaida Markevičienė, tėvų komiteto narė;

Greta Krečiūtė, mokinių tarybos narė;

Justas Šmulkštys, mokinių tarybos narys;

Rasa Nagdasova, vyr. virėja.

Gimnazijos taryba (2020 – 2021m. m.)

Pirmininkė          Neringa Sadauskienė, mokytoja metodininkė;

pavaduotoja       Zinaida Markevičienė, tėvų komiteto pirmininkės pavaduotoja

sekretorė            Greta Krečiutė, II gim. kl. mokinė

nariai:                  Jolita Kundrotaitė, mokytoja metodininkė;

                             Nijolė Teišerskienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vyr.mokytoja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius);

                             Justas Šmulkštys, II gim. kl. mokinys;

                             Gustas Pipiras, I gim.kl. mokinys;

                             Sandra Dargienė, tėvų komiteto pirmininkė;

                             Ieva Venslauskienė, tėvų komiteto atstovas;

Tėvų komitetas

NERINGOS GIMNAZIJA

Tėvų komitetas (2020 – 2022 m. m.)

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovaujama klasė
1. Virginija Stanulevičienė 1
2. Rasa Norvilienė 1
3. Aurelija Pakalniškė 2
4. Laima Ivoškaitė 2
5. Jovita Beržinė 3
6. Žaneta Burkšienė 3
7. Zinaida Markevičienė 4
8. Irena Budrytė 4
9. Sandra Dargienė 5
10. Renata Jakienė 5
11. Žaneta Burkšienė 6
12. Giedrė Vorsienė 6
13. Gitana Šestakovienė 7
14. Taisija Dragunskienė 7
15. Neringa Mizgirienė 8
16. Regina Paulauskiene 8
17. Inga Vaitukaitytė I gimn. kl.
18. Žaneta Čičiūnienė I gimn. kl.
19. Viktorija Urbonienė II gimn. kl.
20. Vilma Marčiūtė-Jankė II gimn. kl.
21. Rima Šimkevičienė IV gimn. kl.
22. Edita Lisovskienė IV gimn. kl.

 

Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovaujama grupė
1. Ieva Venslauskienė

(tėvų k-to pirmininkė)

Kiškučių gr.
2. Aidas Stočkūnas Kiškučių gr.
3. Lina Pusvaškytė

(tėvų k-to pirm. pavad.)

Voveriukų gr.
4. Paulina Strumylienė Voveriukų gr.
Mokinių savivalda

NERINGOS GIMNAZIJA

Mokinių tarybos sudėtis 2020 – 2021 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasė
1. Benas Verpečinskas 5
2. Adrija Baranauskaitė 5
3. Urtė Burkšaitė 6
4. Matas Mikalajūnas 6
5. Emilija Šestakovaitė 7
6. Jogailė Vainutytė 7
7. Eglė Norvilaitė 7
8. Liepa Mizgirytė 8
9. Milita Zalevskytė 8
10. Milita Zalevskytė I gimn.
11. Justas Šmulkštys II gimn.
12. Greta Krečiūtė II gimn.
13. Greta Nikoličiūtė IV gimn.
14. Karina Šimkevičiūtė IV gimn.
Neringos gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Pirmininkė – Vitalija Ukrinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Jolita Kundrotaitė, dailės ir technologijų vyr. mokytoja;

Vilma Maksevičienė, istorijos vyr. mokytoja;

Laimonas Meška, matematikos vyr. mokytojas;

Inga Vainutienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Rasa Ulytė, pradinių klasių mokytoja.

ekstremalių situacijų operacijų centras (ESOC)

Simas Survila – ESOC vadovas
Egidijus Vaitkus – ESOC koordinatorius

Operacinio vertinimo, ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir informacijos valdymo grupė
Vitalija Ukrinienė – vadovas
Birutė Kubilienė – narys
Viktoras Kriukovas – narys
Zita Rainienė – narys
Materialinio techninio aprūpinimo grupė
Zenonas Juškauskas – vadovas
Igoris Miliūnas – narys
Povilas Gotautas – narys
Eugenijus Kocys – narys
Visuomenės informavimo grupė
Birutė Žarnauskienė – vadovas
Asta Žukauskienė – narys
Administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė
Indrė Sadonytė – narys

 

 

 

 

Dėl strateginio plano 2021-2023 m. kūrimo darbo grupės sudėties dalinio pakeitimo

Del gimnazijos gamtosauginio komiteto sudarymo

Dėl gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. ugdymo planui parengti darbo grupes sudarymo ir mokyklos Direktoriaus 2019 m. Birželio 19 d. įsakymo nr. 5V-43 negaliojimo

Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo

Dėl ekstremalių situacijų operacijų centro sudėties sudarymo

Dėl Neringos gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės sudarymo

Dėl sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupės sudarymo

Del-Neringos-gimnazijos-atestacijos-komisijos-atnaujinimo

Dėl 2022/2023 Mokslo metų mokinių/vaikų skaičiaus bei klasių/grupių vadovų patvirtinimo

Dėl civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo patvirtinimo