Psichologas

PSICHOLOGAS – tai psichologijos magistro mokslinį laipsnį įgijęs specialistas, kuris atlieka: psichologinį mokinių vertinimą; konsultuoja; dirba individualiai ir grupėse, užsiima švietėjiška veikla (paskaitos, pranešimai, seminarai ir kt.), padeda tyrinėti ir pažinti savo gyvenimą, suprasti ir spręsti iškilusias problemas. Psichologas nėra gydytojas, todėl jis negali diagnozuoti psichikos sutrikimo, gydyti vaistais, išrašyti receptų.

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TIKSLAS – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

                      PSICHOLOGINĖ PAGALBA – tai pagalba, individualaus ar grupinio konsultavimo metu, teikiama SVEIKIEMS, SUNKIOJE GYVENIMO SITUACIJOJE ATSIDŪRUSIEMS ŽMONĖMS. Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra laikoma konfidencialia. Ji gali būti prieinama tik specialistams, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

                      Psichologinė pagalba gali pagerinti gyvenimo kokybę ir padėti:

 • susigaudyti sudėtingoje situacijoje, kurioje atsidūrėte ir surasti išeitį iš nemalonios padėties;
 • išspręsti mokymosi, bendravimo, profesijos pasirinkimo sunkumus;
 • labiau pažinti save, atrasti savo stipriąsias savybes ir labiau pasitikėti savimi;

UŽDAVINIAI:

 • nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
 • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;
 • padėti mokiniams priimti sprendimus, susijusius su tolesniu mokymusi ir/ ar profesinės karjeros planavimu;
 • padėti kurti palankias psichologines sąlygas ugdymo (-si) procese.

GIMNAZIJOJE DIRBANČIO PSICHOLOGO VEIKLOS SRITYS:

 • Psichologinis konsultavimas yra orientuotas į konkrečių psichologinių problemų sprendimą ir gali būti naudingas mokiniams, turintiems įvairių kasdienio gyvenimo sunkumų. Taip pat bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;

Psichologinės konsultacijos metu psichologas gali padėti išgyventi krizę, geriau susivokti savyje, įveikti beviltiškumo ir bejėgiškumo jausmus, spręsti tarpasmeninius konfliktus, efektyviau tvarkytis su stresu, geriau suprasti susiklosčiusią situaciją ir priimti sprendimą.

Psichologinis konsultavimas padeda žmogui plačiau pasižiūrėti į savo gyvenimišką situaciją, naujai įvertinti savo vaidmenį tame, kas vyksta, ir remiantis nauju matymu, keisti savo elgesį.

TAČIAU… Psichologinis konsultavimas sėkmingas būna tik tuomet, kai klientas aktyviai dalyvauja konsultavimo procese. Vienos konsultacijos dažniausiai neužtenka. Psichologas nėra burtininkas, jis yra pagalbininkas ir palydovas.

 • įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Gimnazijos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

PSICHOLOGINĖ PAGALBA MOKYKLOJE GALI BŪTI TEIKIAMA, KAI:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai;
 • mokinys atsiunčiamas mokytojo dėl konkretaus įvykio ar problemos neatidėliotinai, vienkartinei pagalbai;
 • Vaikų teisių apsaugos tarnybos prašymu, jeigu tėvai nesirūpina vaiku;
 • mokinys siunčiamas mokyklos Vaiko gerovės komisijos nutarimu ir pan…

 Iškilus sunkumams ar tiesiog jei neturite su kuo pasitarti jums svarbiu klausimu, ateikite, Jūs ne vieni!

PSICHOLOGINĖ PAGALBA teikiama Psichologo kabinete (senoji mokykla, III a.), jo darbo valandomis arba kitu klientui ir psichologui tinkamu laiku iš anksto susitarus.

Gimnazijos psichologė Asta Žukauskienė, psichologe@old.neringosgimnazija.lt

PSICHOLOGO DARBO LAIKAS:

Pirmadieniais – 8.00 – 11.00

Antradieniais –  8.00 – 10.00

 

Įstaigos, į kurias taip pat galite kreiptis:

Psichologinės pagalbos telefonai (skambučiai šiais telefonais yra nemokami)

Psichologinės pagalbos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas
„Jaunimo linija“ www.jaunimolinija.lt

Pagalbą teikia savanoriai

8-800 28888 Visą parą
„Vaikų linija“ www.vaikulinija.lt
Pagalbą teikia savanoriai
116 111 Kasdien 11.00-21.00
„Vilties linija“, psichologinė pagalba suaugusiems www.kpsc.lt
Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
116 123 Visą parą
„Pagalbos moterims linija“
Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
8-800 66366 I-V 10.00-21.00

 Psichologinė pagalba internetu

„Jaunimo linija“ pagalba raštu
http://www.jaunimolinija.lt/internetas
Pagalba jaunimui
Į laiškus atsako „Jaunimo linijos“ savanoriai Atsako per 3 dienas
„Klausučio šalis“
http://www.vaikulinija.lt
Pagalba vaikams
Į laiškus atsako savanoriai Atsako per 2 dienas
„Vilties linija“
http://paklausk.kpsc.lt/contact.php
arba rašyti el. paštu: vilties.linija@gmail.com
Pagalba suaugusiems
Į laiškus atsako Klaipėdos psichikos sveikatos centro specialistai Atsako per 3 dienas
„Pagalbos moterims linija“ rašyti el. paštu pagalba@moteriai.lt Atsako per 3 dienas

Klaipėdos pedagoginė – psichologinė tarnyba,

Debreceno 41-1. Telefonas 34-22-53 el. p. KlaipedosPPT@gmail.com

 

Klaipėdos priklausomybės ligų centras,

Taikos prospektas.46. el. p. kplc@klpc.lt

Išankstinė registracija (d. d. 8-16):

Telefonu: 8-46 415025, mob. 8-62-693656