Darbuotojų funkcijos, reikalavimai

Gimnazijos vidaus struktūros ir pareigybių aprašas

Mokytojų ir pagalbos mokiniui turimų kvalifikacinių kategorijų sąrašas

Darbuotojo užimamos pareigos Pareigybių aprašymas
Gimnazijos Direktorius Pareigybių aprašymas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Pareigybių aprašymas
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Pareigybių aprašymas
Mokytojas Pareigybių aprašymas
Raštinės administratorius Pareigybių aprašymas
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Pareigybių aprašymas
Specialusis pedagogas, logopedas Pareigybių aprašymas
Mokyklinio autobuso vairuotojas Pareigybių aprašymas
Mokytojo padėjėjas Pareigybių aprašymas
Auklėtojo padėjėjas Pareigybių aprašymas
Ūkvedys Pareigybių aprašymas
Sporto (treniruoklių) salės budėtojas Pareigybių aprašymas
Teritorijos valytojas Pareigybių aprašymas
Pagalbinis darbininkas Pareigybių aprašymas
Bibliotekininkas Pareigybių aprašymas
Skalbinių tvarkytojas Pareigybių aprašymas
Virėjo padėjėjas Pareigybių aprašymas
Kompiuterių tinklo administratorius Pareigybių aprašymas
Prekių ir paslaugų specialistė Pareigybių aprašymas
Projektų vadovė Pareigybių aprašymas
Valytoja Pareigybių aprašymas
Virėja Pareigybių aprašymas
Vyr. buhalterė Pareigybių aprašymas
Vyr. virėja Pareigybių aprašymas
Mokyklos budėtoja Pareigybių aprašymas