Gimnazijos darbuotojai

 

ADMINISTRACIJA

Pavardė, vardas Pareigos Tel. Nr.

El. pašto adresas

Survila Simas Gimnazijos direktorius 8 68729 050, 8 469 52505

direktorius@old.neringosgimnazija.lt

Ukrinienė Vitalija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

8 655 43667, 8 469 52006

vitalija.ukriniene@old.neringosgimnazija.lt

Vaitkus Egidijus Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 8 618 08237

egidijus.vaitkus@old.neringosgimnazija.lt

Kubilienė Birutė Vyr. buhalterė 8 682 25028, 8 469 52907

birute.kubiliene@old.neringosgimnazija.lt

Danutė Reliugienė Buhalterė danute.reliugiene@old.neringosgimnazija.lt
Žarnauskienė Birutė Raštinės administratorė

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė

8 682 25085, 8 469 52291

rastine@old.neringosgimnazija.lt


PEDAGOGAI

Pavardė, vardas Pareigos Tel. Nr.

El. pašto adresas

Andrijauskienė Dalia Pradinių klasių mokytoja metodininkė 8 469 52281

dalia.andrijauskiene@old.neringosgimnazija.lt

Buržinskienė Audronė Muzikos mokytoja ekspertė

Dorinio ugdymo (etika) vyr. mokytoja

8 469 52281

audrone.burzinskiene@old.neringosgimnazija.lt

Didžpetris Vilius Dailės vyr. mokytojas

Technologijų mokytojas

8 469 52281

vilius.didzpetris@old.neringosgimnazija.lt

Kerpė Kristina Vokiečių k. vyr. mokytoja

Žmogaus saugos vyr. mokytoja

kerpe.kristina@old.neringosgimnazija.lt
Kriukovas Viktoras Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas

Biologijos vyr. mokytojas

8 469 52281

viktoras.kriukovas@old.neringosgimnazija.lt

Kubiliutė Ramunė Pradinių klasių mokytoja metodininkė 8 469 52281

ramune.kubiliute@old.neringosgimnazija.lt

Kundrotaitė Jolita Dailės ir technologijų vyr. mokytoja 8 469 52281

jolita.kundrotaite@old.neringosgimnazija.lt

Maksevičienė Vilma Istorijos mokytoja metodininkė 8 469 52281

vilma.makseviciene@old.neringosgimnazija.lt

Meška Laimonas Matematikos vyr. mokytojas

Informacinių technologijų vyr. mokytojas

8 469 52281

laimonas.meska@old.neringosgimnazija.lt

Miliūnas Igoris Fizikos ir matematikos vyr. mokytojas

Laborantas

8 469 52281

igoris.miliunas@old.neringosgimnazija.lt

Drabulytė Rūta Pradinių klasių mokytoja ruta.drabulyte@old.neringosgimnazija.lt
Jankauskaitė Agnė Pradinių klasių mokytoja agne.jankauskaite@old.neringosgimnazija.lt
Nazarovas Mantas Neformaliojo ugdymo mokytojas 8 469 52281
Raugienė Rita Ekonomikos mokytoja

Geografijos vyr. mokytoja

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

8 469 52281

rita.raugiene@old.neringosgimnazija.lt

Ruzveltienė Jūratė Chemijos vyr. mokytoja

Laborantė

8 469 52281

jurate.ruzveltiene@old.neringosgimnazija.lt

Sadauskienė Neringa Užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė

Projektų vadovė

8 469 52281

neringa.sadauskiene@old.neringosgimnazija.lt

Sadonytė Indrė Socialinė pedagogė metodininkė 8 677 76913

indre.sadonyte@old.neringosgimnazija.lt

Skuodienė Dalia Spec. pedagogė – logopedė metodininkė 8 469 52281

dalia.skuodiene@old.neringosgimnazija.lt

Stirbienė Danguolė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius) 8 657 43114

danguole.stirbiene@old.neringosgimnazija.lt

Stonienė Vida Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius) 8 657 43114

vida.stoniene@old.neringosgimnazija.lt

Survilienė Jurgita Choreografijos vyr. mokytoja 8 469 52281

jurgita.surviliene@old.neringosgimnazija.lt

Petraitienė Rima Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė rima.petraitiene@old.neringosgimnazija.lt
Talmontienė Neringa Dorinio ugdymo vyr. mokytoja

Muzikos mokytoja metodininkė

Meninio ugdymo mokytoja metodininkė

8 469 52281

neringa.talmontiene@old.neringosgimnazija.lt

Vainutienė Inga Užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė

Karjeros planavimas

8 469 52281

inga.vainutiene@old.neringosgimnazija.lt

Žukauskienė Asta Mokyklos psichologė

Karjeros specialistė

Paauglystės kryžkelės

asta.zukauskiene@old.neringosgimnazija.lt

*-vaiko priežiūros atostogose


DARBUOTOJAI

Pavardė, vardas Pareigos Tel. Nr.

El. pašto adresas

Butkienė Jolanta Valytoja
Čičiūnienė Žaneta Valytoja
Perminas Vytautas Autobuso vairuotojas
Grigalionienė Ieva Auklėtojo padėjėja
Jokubauskienė Bronė Valytoja
Juknaitienė Jūratė Valytoja
Juškauskas Zenonas Ūkvedys

Vairuotojas

8 687 29060

ukis@old.neringosgimnazija.lt

Juškauskienė Gertrūda Sporto salės budėtoja

Mokyklos budėtoja

Gotautas Povilas Autobuso vairuotojas

Teritorijos valytojas

Kocys Eugenijus Autobuso vairuotojas

Pagalbinis darbininkas

8 469 52291
Lenkienė Vija Auklėtojo padėjėja
Nagdasova Rasa Vyriausioji virėja 8 657 83440, 8 469 52907

rasa.nagdasova@old.neringosgimnazija.lt

Pocevičienė Angelė Bibliotekininkė angele.poceviciene@old.neringosgimnazija.lt
Rainienė Zita Atsargų apskaitininkė, skalbinių tvarkytoja, virėjo padėjėja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius) 8 657 43114
Simaitienė Regina Auklėtojo padėjėja
Stankuvienė Nadežda Valytoja
Stonienė Valentina Auklėtojos padėjėja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius) 8 657 43114
Stulgaitytė Edita Valytoja
Justinas Tuzikas Kompiuterių tinklo administratorius 866364699

justinas.tuzikas@old.neringosgimnazija.lt

Šimkevičienė Rima Virėja, NU Mokytoja
Šiemulienė Nomeda Virėja 8 469 52907
Tupikienė Daiva Virėja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius) 8 657 43440
Varžaitienė Vilma Teritorijos valytoja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)
Žičkutė Vitalija mokytojo padėjėja 8 469 52907