Biblioteka

NERINGOS GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA

Darbo laikas:

Darbo dienomis nuo 8.00 – 16.30
Skaitytojai aptarnaujami nuo 8.00 – 14.00
Darbas su dokumentais ir MOBIS programa vyksta nuo 14.00 – 16.30
Pietų pertrauka nuo 12.30 – 13.00

Faktai:
1932 m. duris atvėrė Nidos pagrindinė mokykla, o 1969 metais ji tapo jau vidurine. Mokyklos biblioteka buvo įkurta 1933 m. Šiuo metu bibliotekoje toje pačioje patalpoje yra ir nedidelė skaitykla. Veikia 4 kompiuteriai su interneto ryšiu, 3 kompiuteriai yra skirti mokiniams. Nuo 2001 metų bibliotekoje dirba bibliotekininkė Angelė Pocevičienė.

MOBIS:
Mokyklos bibliotekoje įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS. Ši programa leidžia automatizuoti visus bibliotekinius procesus nuo dokumento gavimo, jo aprašymo iki skaitytojų aptarnavimo. Nuo 2005 m. gegužės mėnesio pradėta kurti bibliotekos fondo duomenų bazė. Joje suvesti visų bibliotekos fondo dokumentų bibliografiniai įrašai ir egzemplioriai.

Bibliotekoje galima rasti:

 • Pedagoginės metodinės literatūros
 • Informacinį bibliografinį fondą
 • Grožinės literatūros
 • Pažintinės literatūros
 • Žemėlapių, plakatų, DVD, CD
  Mokyklos darbą reglamentuojančius dokumentus
  • Bibliotekos veiklą reglamentuojančius dokumentus
  • Prenumeratos leidinius

Bibliotekoje nuolat veikia parodos:
• Ugdymas karjerai
• Naujienos
• Rašytojų jubiliejams skirtos knygų parodos
Galima naudotis teminiais segtuvais:
• Rekomenduojamų knygų sąrašai
• Įžymių žmonių ir mokinių mintys
• Metų šventės
• Rekomenduojamos literatūros sąrašai
• Motyvacijos skatinimas
• Mintys apie kalbą
• Naudingos nuorodos

Bibliotekos garsinių regimųjų dokumentų fondas:

Sukauptas videokasečių fondas mokomiesiems dalykams, mokomosios kompiuterinės programos, DVD, CD.
Lietuvių kalbai mokyti:
1. Jonas Aistis. Poezija (Skaito Petras Venslovas ir Virginija Kochanskytė).
2. Vytautas Mačernis. Sonetai (Skaito Petras Venslovas, muzikos atlikėjas A.Kukaitis).
3. Lietuvos rašytojai. Bernardas Brazdžionis.
4. Maironis. Lyrika (Skaito Laimonas Noreika).
5. Lietuvių rašytojai klasikai: Motiejus Valančius, Antanas Baranauskas, Vincas Kudirka, Julius Mačiulis Maironis, Juozas Tumas Vaižgantas, Bernardas Brazdžionis, Kazys Bradūnas, Justinas Marcinkevičius, Adomas Mickevičius.
6. Justinas Marcinkevičius „Mažvydas“. Audioknyga. Aprašymas. Interpretacija.
7. Rašytojų balsai (2 CD).
8. Paminklai Lietuvos Knygnešiams ir daraktoriams.
9. Pasakaitės ne tik vaikams (Snieguolė ir 7 nykštukai, Varlė karalienė, Coliukė, Trys apelsinai).
10. Kieti riešutėliai. Tadas Blinda. Kirčiavimas. (žaidimai su užduotimis)
11. Dokumentinis filmas „Epitafija ant poeto kapo“ (filmas apie poetą Henriką Nagį) ir dokumentinis filmas „Einu“ (apie rašytoją Vincą Mykolaitį Putiną).
12. Žodis po žodžio. Lietuvių kalbos pratimai (Leksika. Kalbos kultūra) Mokomoji programa.
13. Lietuvių tautosaka (Šiuolaikinė tautosaka; Tautosakos rinkimo ir tyrinėjimo istorija; Pasakojamoji tautosaka; dainuojamoji tautosaka; Apeiginė tautosaka).
14. Povilas Januševičius. Visokių atsitikimų sąraša:1895-1898 (Elektroninė rankraščio kopija).
15. Žaidimai „Knygnešiai. Labirintas“ (Lietuviškos spaudos atgavimi 100 metų).
16. MKP „Lietuvių kalbos bendrinė tartis“
17. DVD „Knygnešys“ Lietuvos istorija vaidybiniame filme.
Plakatų rinkinys apie:
1. Vincą Kudirką.
2. Vaižgantą.
3. Adomą Mickevičių.
4. Maironį.
5. Dideli plakatai: Donelaitis, Balys Sruoga, Maironis, Vincas Kudirka, Jonas Aistis, Ignas Šeinius, Antanas Škėma, Marius Katiliškis, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Jurgis Savickis, Bernardas Brazdžionis, Antanas Miškinis, Antanas Vaičiulaitis.
6. Lietuvių kalba. Plakatai 1-4 klasėms.
Matematikai mokyti:
1. Geometrija. Vadovėlio priedas X-XI klasei
2. MKP „Matematika Tau“
3. MKP „Skaičių miestelis“ 1-4 klasei
4. MKP „Dešimtukas“. Mokomasis matematikos žaidimas 1 klasei
5. MKP „Stereometrija ir erdviniai kūnai“
6. MKP „Matematika 10 su dinamine geometrija“
7. MKP „Matematika 11. Elektroninės pratybos bendrajam kursui“
8. MKP „Kengūros“ konkurso kompiuterinis variantas. Testiniai matematiniai uždaviniai 3-12 kl.
9. MKP „Kengūra“ (Atmintukas)
10. Bibliotekos paketas. Matematika Tau 5-6E (Atmintukas)
11. Bibliotekos paketas. Matematika 1999 – 2009 (Atmintukas)
12. Mobili interaktyvi kompiuterinė knyga. Matematika Tau Plius 5 – 10 klasėms. (Atmintukai)

 1. Mobili interaktyvi kompiuterinė knyga. Matematika Tau Plius 5 klasei. (Atmintukas)
 2. . Mobili interaktyvi kompiuterinė knyga. Matematika Tau Plius 6 klasei. (Atmintukas)
 3. Mobili interaktyvi kompiuterinė knyga. Matematika Tau Plius 7 klasei. (Atmintukas)
 4. Mobili interaktyvi kompiuterinė knyga. Matematika Tau Plius 8 klasei. (Atmintukas)

 

 1. Mobili interaktyvi kompiuterinė knyga. Matematika Tau Plius 9 – 10 klasėms. (Atmintukas)
 2. Sėkmės istorija: mokymosi veiklos diferencijavimas. Matematikos pamoka „Atstumo matavimas“ pradinis ugdymas.
  Fizikai mokyti:
  1. Bibliotekos paketas. Fizika 2000 – 2009 (Atmintukas).
  Chemijai mokyti:
  1. Bendroji chemija( Rusų kalba). CD.
  2. Neorganinė chemija (Rusų kalba). CD.
  3. Organinė chemija (Rusų kalba). CD.
  4. Bibliotekos paketas. Chemija 2000 -2009 (Atmintukas)
  5. Sėkmės istorija: praktinis mokymasis. Chemijos pamoka „Cheminių reiškinių požymiai“.

Geografijai ir ekonomikai mokyti:
1. Vienas vardas – Lietuva ( Tūkstantmečio odisėja).
2. Sėkmės istorija: mokymas mokytis. Geografijos pamoka „Rusijos išskirtiniai bruožai“ 8 klasei
3. Ekonominė ir pinigų sąjunga. 10-osios euro metinės
4. Mobili interaktyvi kompiuterinė knyga. Ekonomika ir verslumas 9-10 klasė.
Istorijai mokyti:
1. Dokumentinis filmas „1941 metų birželio sukilimas“.
2. Dokumentinis filmas „Nesulaužyti priesaikos“ (apie eilinį Tauro apygardos partizaną Juozą Armonaitį – Triupą).
3. Dokumentinis filmas „Kovo 11-osios kontekstai“ 26 min. ir dokumentinis filmas „Sausio 13-oji“ 28 min.
4. 2 dalių dokumentinis videofilmas „Spalio metamorfozės (kiekviena dalis po 40 min.)
5. 1990 kovo 11. Lietuvos pasirinkimas: nepriklausomybė.
6. Gimtoji istorija nuo 7 iki 12 klasės.
7. Istorija nuo Mindaugo iki…
8. Įdomioji Lietuvos istorija.
9. Lietuva ir pasaulis.
10. Lietuvos istorija. Ar pažįsti valstybę, kurioje gyveni? (4 dalys).
11. DVD „Istoriją kuriame patys“ (Apie Lietuvoje gyvenančių kitataučių kultūros paveldą – 60 min.).
12. DVD „Lietuvos Tūkstantmečio datos“ (Gustavo enciklopedija)
13. Fimas „Likau gyvenimo paraštėje“
14. Filmas „Trispalvis“ DVD

 1. DVD „Nematomas frontas“ (filmas apie partizanų judėjimą)

Informacinėms technologijoms mokyti:
1. Sėkmės istorija: mokinių veiklos individualizavimas. Informacinių technologijų pamoka „Formulių rašymas“.
2. Mobili interaktyvi kompiuterinė knyga. Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimo pagrindus (Atmintukas)
3. . Mobili interaktyvi kompiuterinė knyga. Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimą 11-12 klasei.
Anglų kalbai mokyti:
1. Kasetė „Anglų kalba per 4 savaites“.
2. New first certificate Gold. 3 CD.
3. Encyclopedia Britannica 2003 (Sutrumpintas 32 tomų „Britanijos enciklopedijos“: leidimas. 1 CD.
4. Interaktyvios anglų kalbos pamokėlės „Linksma kalba“. CD.
5. Mokykis angliškai. Pasaulis kalba. CD.
6. Mokykis angliškai. Klabėk dabar. CD.
7. Limelight 11. Kasetė.
8. Sėkmės istorija: mokymasis bendradarbiaujant „Ką mes galėtume padaryti, kad išsaugotume aplinką? Su CD.
9. WinLed kompiuterinė žodyno programa (Atmintukas)
Biologijai ir gamtos pažinimui mokyti:
1. Sėkmės istorija: praktinio darbo įgūdžių formavimas. Biologijos pamoka „Žmogaus ir varlės kraujo stebėjimas pro mikroskopą“
2. DVD „Gandrai visada grįžta namo“.
Dailei mokyti:
1. Diferencijuoto dailės mokymo pagrindai. CD
2. Sėkmės istorija: išmokimo stebėjimas. Dailės pamoka „Optinė dailė“

Technologijoms mokyti:

1.Sėkmės istorija: technologijų pamoka „Lėkštutės apdaila (6d klasė)
Tikybai mokyti:
1. Lietuviškai Biblijai -400 metų (Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas).
2. 2 filmai „Monsinjoras“ ir „Laimingi buvę jo akivaizdoje“.
3. MKP PĮ „Žaisk ir pažink Bibliją“ 2 CD (Švęskime didžiąsias metų šventes; Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos).
4. Sėkmės istorija: pamokos planavimas. Tikybos pamoka „Tikėjimo kelyje“ 7 kl. Su CD
Mokomosios kompiuterinės programos:
• „Imagine LOGO“
• „Grožio salonas 2“
• „Dešimtukas“. Mokomasis matematikos žaidimas 1 klasei
• „Kengūros“ konkurso kompiuterinis variantas. Testiniai matematikos uždaviniai 3-12 klasei
• „Stereometrija ir erdviniai kūnai“
• Mokomasis anglų-lietuvių kalbų žodynas „Passport“
• Matematika 11. Elektroninės pratybos bendrajam kursui
• „Abi Word“
• Matematika 10 su Dinamine geometrija
• Lietuvių kalbos bendrinė tartis
• „Žaisk ir pažink Bibliją“ 2 CD (Švęskime didžiąsias metų šventes; Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos).
• „Skaičių miestelis“ 1-4 klasei
• „Linksma kalba – anglų kalba“
* Bibliotekos paketas: Biologija, Fizika, Istorija, Informacinės technologijos, Matematika, Chemija.